Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

МІСІЯ ЖУРНАЛУ

Висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової тематики.

 

НАУКОВА НАПРАВЛЕНІСТЬ

Теорія бухгалтерського обліку; інституційні засади впровадження МСФЗ; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; підготовка фахівців з обліку, аудиту, фінансів; розвиток контролю і аудиту.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

 1. Актуальна тема.
 2. Теорії бухгалтерського обліку, розвиток під впливом економічних теорій та інституційних змін.
 3. Інституційні засади впровадження міжнародних стандартів обліку.
 4. Бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту.
 5. Проблеми організації обліку суб'єктів господарювання.
 6. Бухгалтерський облік як професійна діяльність.
 7. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту.
 8. Аналітичне забезпечення діяльності бізнесу.
 9. Системи контролю.
 10. Звітність: національні особливості та  міжнародний досвід.
 11. Системи оподаткування: проблеми взаємоузгодження з обліковою практикою.
 12. Інститут аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку.
 13. Міждисциплінарні дослідження.
 14. Сторінка молодих вчених.

Рік заснування - 2013
Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ,
серія КВ № 21662-1562Р від 18.08.2015 р.
серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)
Фаховість - наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222 (економічні науки)
Мови видання - українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Періодичність - до 4 разів на рік

У журналі можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112) як наукового фахового видання України і видання, що включено до міжнародних наукометричних баз.