Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової тематики.

Наукова направленість - теорія бухгалтерського обліку; інституційні засади впровадження МСФЗ; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; підготовка фахівців з обліку, аудиту, фінансів; розвиток контролю і аудиту.

Тематичні розділи журналу:

 1. Актуальна тема.
 2. Теорії бухгалтерського обліку, розвиток під впливом економічних теорій та інституційних змін.
 3. Інституційні засади впровадження міжнародних стандартів обліку.
 4. Бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту.
 5. Проблеми організації обліку суб'єктів господарювання.
 6.  Бухгалтерський облік як професійна діяльність.
 7. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту.
 8. Аналітичне забезпечення діяльності бізнесу.
 9. Системи контролю.
 10. Звітність: національні особливості та  міжнародний досвід.
 11. Системи оподаткування: проблеми взаємоузгодження з обліковою практикою.
 12. Інститут аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку.
 13. Міждисциплінарні дослідження.
 14. Сторінка молодих вчених.

Рік заснування - 2013

Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ,

серія КВ № 21662-1562Р від 18.08.2015 р.

серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)

Фаховість - наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222 (економічні науки)

Мови видання - українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Періодичність - до 4 разів на рік

У журналі можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112) як наукового фахового видання України і видання, що включено до міжнародних наукометричних баз.