Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематичні розділи журналу / Topics of the journal:

1. Актуальна тема / Actual theme.

2. Теорії бухгалтерського обліку, розвиток під впливом економічних теорій та інституційних змін / Accounting theories, the development influenced by economic theories and institutional changes.

3. Інституційні засади впровадження міжнародних стандартів обліку / Institutional framework of the introduction of international accounting standards.

4. Бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту / Accounting terminological and regulatory activities in the field of accounting, control and audit.

5. Проблеми організації обліку суб'єктів господарювання / Problems of accounting of business entities.

6. Бухгалтерський облік як професійна діяльність / Accounting as a professional activity.

7. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту / Information systems of accounting, economic analysis and audit.

8. Аналітичне забезпечення діяльності бізнесу / Analytical maintenance of business activity.

9. Системи контролю / Control syastems.

10. Звітність: національні особливості та  міжнародний досвід / Reporting: national characteristics and international experience.

11. Системи оподаткування: проблеми взаємоузгодження з обліковою практикою / Tax systems: the problems of mutual confrontation with the accounting practices.

12. Інститут аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку / The Institute of audit: current state and development prospects.

13. Міждисциплінарні дослідження / Interdisciplinary research.

14. Сторінка молодих вчених / Page of young scientists.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗВИТОК ПАРАДИГМ ТА ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ПОДАЛЬШИЙ ГЕНЕЗИС ОБЛІКОВОЇ ДУМКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ФОНДУ, БУХГАЛТЕРСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І АУДИТУ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ, АУДИТУ, ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУТ АУДИТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, РОЗВИТОК ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БУХГАЛТЕРСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА ТА РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І АУДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА, БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУТ АУДИТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРОЛЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТОРІНКА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗВІТНІСТЬ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ З ОБЛІКОВОЮ ПРАКТИКОЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.