МІСЦЕ ДОКУМЕНТООБІГУ В ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Андрій Ніколашин, Микола Мельничук

Анотація


У статті розглянуто питання порядку документального оформлення обліку виробничих запасів•, а також запропонована побудова графіку документообігу з обліку виробничих запасів.

Ключові слова


документообіг; виробничі запаси; накладні; лімітно-забірні картки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] / за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 672 с.

Голов, С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі [Текст] : практ. посіб. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2001. – 839 с.

Сопко, В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – 14 від 16.07.99 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – С. 25–31.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №88 від 25 травня 1995 року. Режим доступу: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет