ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

Галина Берляк

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність налагодження системи аналізу інвестиційних ризиків підприємства. Актуальність питання прогнозування наслідків інвестиційних ризиків дозволило виявити під час дослідження перспективних напрямів вивчення організації та методики економічного аналізу інвестиційних ризиків.

Ключові слова


ризик; невизначеність; інвестиційний ризик

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кузьмин, В. Новое дело – повышенный риск [Текст] / В. Кузьмин, А. Губенко // Риск. – 2000. – № 3-4. – С. 14–17.

Вигівська, І.М. Підприємницькі ризики як особливий вид фактів господарської діяльності [Текст] / І.М. Вигівська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 2 (14). – Житомир: ЖДТУ, 2009. – С. 31-45.

Ивасенко, А.Г. Инвестиции: источники и методы финансирования [Текст] / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: Издательство “Омега-Л”, 2009. – 261 с.

Асаул А.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций [Текст] / А.Н. Асаул, Б.М. Карпов, В.Б. Перевязкин, М.К. Старовойтов. – СПб: АНО ИПЭВ, 2008. – 606 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет