АНАЛІЗ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Олена Шевчук, Ярослава Мороз

Анотація


У статті визначено податок на додану вартість як основне бюджетоутворююче джерело доходів у загальній структурі Державного бюджету країни. Виконано аналіз чинної системи адміністрування ПДВ і визначено шляхи її розвитку.

Ключові слова


податок на додану вартість; механізм відшкодування ПДВ; прямі та непрямі податки; обов'язкові платежі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Душкова К. М. Стан та особливості адміністрування податку на додану вартість / К. М. Душкова, Л. В. Черничук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka. com. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Показники виконання Державного бюджету України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.minfin.gov.ua/ control/uk/ publish/archive / ma-in?&cat_id=77643&stind=1. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

ПДВ – податок для обраних? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. minprom.ua/digest/41334.html. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р., 4№ 2755 VІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2755-17. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Добрик Л. О. ПДВ в Україні: проблеми адміністрування та напрями удосконалення / Л. О. Добрик, А. А. Литовченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 34-36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет