ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРА

Ірина Ткачук

Анотація


У статті увага приділена важливості логіки у професійній діяльності бухгалтера. Визначено, що процес становлення бухгалтера як особистості, здатної незалежно мислити і приймати адекватні рішення у нестандартних ситуаціях, неможливий без логіки, яка сприяє підвищенню його інтелектуального рівня, професійної майстерності та ерудиції, внутрішньої культури мислення.

Ключові слова


логіка; логічна культура; логічно мислити; професійна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

Карамишева, Н.В. Логіка (теоретична і прикладна) [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Карамишева. – К. : Знання, 2011. – 455 с.

Кевбрин, Б.Ф.Логика [Текст] / Б.Ф.Кевбрин, О.А. Кильдюшева. – Саранск, 2010. – 48 с.

Кремень, В.Г. Філософія : мислителі, ідеї, концепції [Текст] / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – 528 с.

Мозгова, Н.Г. Логіка [Текст] / Н.Г.Мозгова–К. : Каравела, 2011. – 248с.

Пономарьов, О.С. Логіка вибору засобів досягнення цілей діяльності[Текст] / О.С.Пономарьов // Філософія і сучасність. – 2010. – № 4. – С.37-46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет