КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Світлана Дерев’янко, Катерина Мурзіна

Анотація


У статті розглянуто фактори, що обумовлюють необхідність контролю формування статутного капіталу в умовах глобальних економічних змін.

Ключові слова


статутний капітал; користувачі інформації; активи; внески засновників

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Контроль і ревізія: [підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [4-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 560 с.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до [...]: за станом на 1.04.2014 р. [Електронний ресурс] / Мінфін України; Наказ, Положення, Стандарт [...] від 07.02.2013 № 73. –Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Пантелєєв, В. П . Внутрішньогосподарський контроль : методологія та організація [Текст] : монографія / В.П. Пантелєєв. – К.: ДП “Ін форм-аналіт. агентство”, 2008. – 491 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет