ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Тетяна Ларікова

Анотація


Вступ. Бюджетний облік в України перебуває на етапі активного реформування, що є логічним в умовах подальшого оновлення методологічної бази обліку та звітності в секторі загального державного управління. Основним завданням реформування є узагальнення достовірної і прозорої інформації про цільове використання бюджетних коштів, що відображається у формах фінансової звітності, зокрема, у Звіті про власний капітал. Методи. Інформаційною базою емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала фінансову звітність, зокрема, звіт про власний капітал розпорядників бюджетних коштів за 2017 рік. Стан нормативного регулювання складання Звіту про власний капітал розпорядників бюджетних коштів в Україні вивчався на базі інформаційного масиву, наданого порталом «Законодавство України» Верховної ради України. Методика дослідження базувалась на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включав критичний аналіз структури Звіту про власний капітал, кошториси підприємств розпорядників бюджетних коштів в Україні, а також аналіз нормативних документів українського законодавства. Результати. В статті узагальнено сутність та складові власного капіталу розпорядників бюджетних коштів. Визначено зміст статей звіту про власний капітал, а саме: внесеного капіталу, капіталу у дооцінках, фінансового результату, капіталу у підприємствах та цільового фінансування. Окреслено особливості та порядок складання звіту про власний капітал. Перспективи. В умовах подальшого реформування бюджетного обліку та звітності, розробки методологічної бази обліку та звітності в державному секторі, виникає необхідність подальшого вивчення особливостей складання форм фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, зокрема звіту про власний капітал.

Ключові слова


власний капітал, внесений капітал, капітал у дооцінках, фінансовий результат, капіталу у підприємствах, цільове фінансування, звіт про власний капітал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бєлоусов М.О. Генезис категорії «капітал»: економічна та облікова інтерпретація. Вісник ЖДТУ. 2011. № 1 (55). С. 18-26.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р. URL http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 htm (дата звернення 24.10.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» № 976 від 29.11.2017 р. URL http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31415.htm (дата звернення 15.09.2017).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 1 «Подання фінансових звітів» URL http://195.78.68.18/minfin/document/81046/B4.pdf (дата звернення 17.09.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» № 1541від 28.12.2009 р. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10 htm (дата звернення 16.09.2017).

Михайлов, М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Київ : ЦУЛ, 2011.384 с.

Поддєрьогін, А.М. Фінансовий менеджмент. Київ : КНЕУ, 2001. 294 с.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013р. URL http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 htm (дата звернення 20.11.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1219 від 29.12.2015 р. URL http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16 htm (дата звернення 27.11.2017).

Фінансова звітність бюджетних установ за 2017 рік: звітуємо за новими формами [Financial reporting of budget institutions for 2017: report on new forms]. Інтерактивна бухгалтерія. URL http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/114824

Звіт про власний капітал: складаємо вперше [Report on equity: make up for the first time]. Головбух : бюджет. №48 (290), грудень 2017. URL : https://ebudget.mcfr.ua/article.aspx? aid=612938&utm_source=https://www.budgetnyk.com.ua/&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link (дата звернення 01.12.2017)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет