РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Галина Забчук, Ігор Пащук

Анотація


Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій трансформує сучасну економічну систему. Особливо це стосується змін у сфері розрахунків та платежів, оскільки вона безпосередньо пов'язана з розвитком економіки та добробуту населення. Сьогодні, за умов нестабільності світової економіки, зміни настроїв суспільства, недовіри до фінансових установ, зростає інтерес до криптовалют, або віртуальних грошей. Уряди і центральні банки різних країн часто дуже суперечливі щодо застосування цих новацій. Тому вивчення ринку криптовалют та його регулювання, як інструменту здійснення розрахунків і платежів, зменшить ризики втрати грошових потоків існуючими інститутами та матиме вплив на фінансову систему
Методи. У процесі дослідження, застосовувались методи: аналізу і синтезу; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); методи індукції та дедукції, порівняльний метод та системно-структурний метод було застосовано при дослідженні нормативно-правовового регулювання криптовалют у різних країнах, визначенні основних підходів до такого регулювання.
Результати. У статті досліджено сутність, історію появи, а також переваги і недоліки криптовалюти. Виявлено особливості створення та видобутку цієї валюти. Ринок криптовалют зростає високими темпами, і держава, яка не адаптувавши податковий кодекс під сучасні виклики цифрової економіки, недоотримує доходи в бюджет, так як криптовалюти знаходяться поза правовою юрисдикцією. На сьогоднішній день налічується більше 2 тисяч різних криптовалюта, отже, необхідно розробити єдині стандарти регулювання криптовалют. Проаналізовано нормативно-правове регулювання електронної валюти у різних країнах та досліджено перспективи використання криптовалюти в Україні.
Перспективи. За належного удосконалення технологій, законодавчого регулювання та покращення відповідної інфраструктури криптовалюта займе значне місце у повсякденному житті людей, що дасть змогу скоротити обіг готівки і тим самим стабілізувати інфляційні процеси та грошово-кредитну систему загалом.


Ключові слова


грошово-кредитна система; електронні гроші; криптовалюта; біткойн; курс криптовалюти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Лист Національного банку України «Щодо віднесення операцій з «віртуальною валютою/криптовалютою «Bitcoin» до операцій з […] від 08.12.2014 р. № 29-208/72889. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2889500-14

Галушка Є.О. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку. Молодий вчений. № 4 (44). 2017. С.634–638. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2017/4/147.pdf

Лещишин М.М. Світовий досвід нормативно-правового регулювання використання Bitcoin в платіжній системі. Інтернет-портал наукових конференцій «Інновації в управлінні публічним сектором». URL: https://conferencekneu.wordpress.com/

Ліхачов М. Скромна чарівність біткоіна: українські реалії використання криптовалют. Forbes Україна. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1428255-skromna-charivnistbitkoina-ukrayinski-realiyi-vikoristannya-kriptovalyut

Молчанова Е. Глобальна сервісна природа сучасних криптовалют. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1(20). С. 60–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2014_1_6.

Динамика курса биткоина за все время: История Bitcoin с 2008 по 2018. URL: http://great-world.ru/istoriya-bitkoinagrafik-kursa/

Обрій: Інформаційно-новинний ресурс. URL: https://obriy.news/

У Відні відкрився перший у світі біткойн-банк. Конкурент – ділове інтернет-видання Волині. URL: https://konkurent.in.ua/news/svit/11839/u-vidni-vidkrivsyapershij-u-svitibitkojnbank.html

Що таке біткойн? URL: https: //espreso.tv/article/2017/06/09/matematychna_valyuta_abo_kolektyvna_ilyuzia_scho_take_ bitkoiny_i_do_chogo_yogo_prykladat

CryptoCurrency Market Capitalizations. URL: http:// coinmarketcap.com

Cryptocoins News: official site. URL: https://www. cryptocoinsnews.com/

Top 12. Countries in Which Bitcoin is Banned: official site Сryptocoins News. URL: https://www.cryptocoinsnews.com/
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет