МИТНЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

Анастасія Єніна

Анотація


Вступ. Стаття присвячена дослідженню явищ порушення митних правил які спостерігаються у широкому масштабі і розглядаються вже на світовому рівні, а не тільки на рівні однієї держави. Для подолання їх негативного впливу та поширення всі держави докладають багато зусиль, розробляючи і реалізуючи окремі завдання, програми, вдосконалюючи своє законодавство і практику боротьби з порушеннями. Методи. Методологічною основою дослідження стали бібліографічний метод - для дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод аналізу та синтезу - для вивчення об'єкта та предмета дослідження та комплексного дослідження проблемного питання порушення митних правил; метод спостереження - для з'ясування сутності митних правопорушень; абстрактно-логічний метод - для теоретичного узагальнення та формування відповідних висновків; графічний метод - для візуалізації класифікації митних правопорушень та елементів складу суб'єктивної сторони митних правопорушень; метод критичного аналізу та системного підходу - для дослідження особливостей настання адміністративної відповідальності. Для проведення дослідження була використана спеціальна література за обраною тематикою, кодифіковані законодавчі акти, які відображають певну тематику роботи, праці вчених, пов'язані з порушенням митних правил, також були проаналізовані статті та точки зору митних експертів на зазначену проблему. Результати. Проведено аналіз сутності порушень митних правил. Розкрито ознаки складу митних правопорушень у відповідності до Митного кодексу України (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона правопорушення). Розглянуто класифікацію порушень митних правил за ступенем завданої шкоди. Надано характеристику адміністративної відповідальності за порушення митного законодавства із зазначенням суб’єктів, які можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Розкрито ознаки адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Наведено сутнісну та класифікаційну характеристику адміністративних стягнень за порушення митних правил, таких як попередження, штраф, конфіскація, розглянуто особливості застосування кожного виду адміністративних стягнень. Розглянуто види порушень митних правил, їх класифікація за певними ознаками у відповідності до Митного кодексу України. Розглянуто обставини, за яких виключається настання адміністративної відповідальності. Перспективи. Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні питань встановлення чітких відмінностей порушень митних правил від контрабанди. Та дослідження питань настання відповідальності за контрабанду.

Ключові слова


порушення митних правил; склад митних правопорушень; класифікація порушень митних правил; адміністративна відповідальність за порушення митних правил; адміністративні стягнення за порушення митних правил

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дячкін О. П. Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення. Форум права. 2012. № 1. С. 281–288.

Дорош М. М. Порушення митних правил в Україні. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2013. № 1. С. 66-69.

Митне право України / за ред. В. В. Ченцова. Київ, 2007. 283 с.

Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7355

Митна справа / за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ВПЦ «Екон. Думка ТНЕУ», 2014. 540 с.

Порушення митних правил та відповідальність за них URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD %D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0% B8%D0%BB_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D 0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B8 %D1%85

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Класифікація порушень митних правил. критерії розмежування «триваючих» та «разових» ПМП. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6766/%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0% BD%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сєрих О. В. Боротьбa з контрaбaндою тa порушеннями митних прaвил. Митнa безпекa. 2014. № 2. С. 95-101.

Сидоренко В.В., Сaдіковa К.І. Адміністрaтивнa відповідaльність зa порушення митних прaвил, Нaуковий вісник Ужгородського нaціонaльного університету, 2014, Випуск 24, Том 3.

Нaстюк В.Я., Шульгa М.Г. Митне прaво Укрaїни. Хaрків : Нaц. юрид. aкaд. Укрaїни, 2005. 114 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет