ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ПОБУДОВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Юхименко-Назарук

Анотація


У статті розглянуто причини необхідності побудови інституційної теорії бухгалтерського обліку в сучасних умовах розвитку ринкової економіки в Україні.

Ключові слова


інституціоналізм; інституційна теорія обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гейєр, Е.С. Інституціональний підхід до проблеми взаємодії бухгалтерського обліку й оподаткування [Текст] / Е.С. Гейєр // Науковий журнал “Вісник ДонНУЕТ”. – 2012. – № 3 (55). – С. 322-330.

Камінська, Т.Г. Обліково-інформаційна система управління кругооборотом капіталу [Текст] / Т.Г. Камінська // Програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі», 25–26 жовтня 2012 р. – К.: НУХТ, 2012. – 265 с.

Метелиця, В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера [Текст] / В.М. Метелиця // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 3 (69). Том 2. – С. 99-104.

Садовська, І.Б. Облік трансакційних витрат: наукові погляди [Текст] / І.Б. Садовська // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.): тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – С. 14-15.

Санникова, И.Н. Возможно ли преодолеть кризис теории бухгалтерского учета? [Текст] / И.Н. Санникова // Международный бухгалтерский учет. – 2008. – № 4 . – С. 24-27.

Чайковская, Л.А. Современные концепции бухгалтерскогоучета (теория и методология): автореф. дис. на соисканиеуч. степенидокт. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Л.А. Чайковская. – Москва, 2007. – 57 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет