ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Ірина Капля, Наталія Боршуляк

Анотація


У статті досліджено підходи науковців щодо визначення сутності нематеріальних активів, проведено аналіз класифікації нематеріальних актив та підходів до критеріїв їх визнання в обліку.

Ключові слова


активи; нематеріальні активи; право власності; інтелектуальна власність; гудвіл; облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банасько, Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні [Текст] / Т.Банасько // Економіст. – 2010. – №2. – с. 30-33.

Бондаренко, О. С. Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання // О.С.Бондаренко О. С., Гончаренко М. С. // Ефективна економіка. – 2010. – №9.

Валдайцев С.В., Завлин П.Н., Миндели Л.Е. Нематериальные активы в науке: оценка и использование [Текст] / С.В.Валдайцев, П.Н.Завлин, Л.Е.Миндели //Бюллетень ВАК России. – №2. – 1997. – С. 24-40

Краївська, І.А. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : конспект лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 243 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності (IAS) 38 «Нематеріальні активи»: затверджений радою КМСБО у липні 1998 р., зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ade-solutions.com. – Заголовок з екрана (дата звернення 12.04.2014 р.).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана (дата звернення 12.04.2014 р.).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. №242, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: buhgalter911.com. – Заголовок з екрана (дата звернення 12.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет