Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2013): Випуск 1, 2013р. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Прийдак, Інна Косовська
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
Світлана Дерев’янко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК Анотація   PDF
Надія Передерієнко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Анотація   PDF
Еріка Тодерішина
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Михайло Пушкар, Віта Семанюк
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И АНАЛИЗ ПУТЕЙ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВАНИЯ В УЧЕТНОСТИ Анотація   PDF
Лали Садагашвили, Нанули Кокашвили
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Заверуха
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЗА СИСТЕМОЮ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК CAMELS ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Юліана Примак
 
№ 1 (2013): Випуск 1, 2013р. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЧЧИНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Ольга Материнська, Ірина Вдовенко
 
№ 1 (2013): Випуск 1, 2013р. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ Анотація   PDF
Наталія Коваль, Вікторія Прохорова
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Вікторія Адамовська, Данило Калініченко
 
№ 2 (2016): ВИПУСК 2, 2016 Р. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Ірина Парасій-Вергуненко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Оксана Нужна, Олег Стаднік
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. АНАЛІЗ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Шевчук, Ярослава Мороз
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Кучерява
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Марта Зозуляк
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Петро Куцик
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ Анотація   PDF
Мирослава Дубчак
 
№ 1 (2013): Випуск 1, 2013р. АСПЕКТИ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ЦІЛЯХ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Максим Корягін
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. АТРИБУТИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ірина Боярко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СЕГМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОСТІ ТА МІЖНАРОДНІ ОРІЄНТИРИ Анотація   PDF
Надія Бугай
 
№ 2 (2016): ВИПУСК 2, 2016 Р. БАГАТОРІВНЕВЕ ВРЯДУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ОБЛІКУ В НІМЕЧЧИНІ: СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КСБО НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
Олег Пасько
 
№ 1 (2013): Випуск 1, 2013р. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ТВАРИННИЦТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Людмила Яловега
 
№ 1 (2016): ВИПУСК 1, 2016 Р. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ Анотація   PDF
Татьяна Панова, Лев Иоффе
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ СВІТУ Анотація   PDF
Світлана Кучер
 
1 - 25 з 327 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>