Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ЗНАЧННЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Тетяна Дідоренко, Ірина Белова
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БОНУСІВ В ОПЕРАЦІЯХ ПРОДАЖУ ЗІ ЗНИЖКАМИ Анотація  PDF
Арутюн Амалян
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація  PDF
Олег Сокіл
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ Анотація  PDF
Сергій Зеленко, Олеся Босакевич
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ: ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗАЦІЇ Анотація  PDF
Іван Ватуля, Ангеліна Корніяченко
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
Олена Рудницька
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ПЕРВИННА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Вікторія Новодворська, Вікторія Мандибура
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ВИТРАТИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Оксана Крочак
 
№ 1 (2016): ВИПУСК 1, 2016 Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Валерій Малахов, Ірина Оніщенко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО НП(С)БОДС Анотація  PDF
Олена Цятковська
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація  PDF
Світлана Петренко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Ірина Кучерява
 
№ 2 (2016): ВИПУСК 2, 2016 Р. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація  PDF
Тетяна Попітіч
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Тетяна Бінчаровська
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОБЛІК В ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ (РЕСТОРАНИ) ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Людмила Кирильєва, Андрій Янчев, Дарія Кирильєва
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСІВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ РЕДУКЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
Наталія Лобода
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Анотація  PDF
Ольга Сарапіна, Яна Кутишенко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація  PDF
Василь Здреник
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Анотація  PDF
Яніна Солодка, Людмила Мельянкова
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація  PDF
Христина Кузьма
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ЩОДО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Анотація  PDF
Олег Михайловський, Андрій Ніколашин
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ОЦІНКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Анотація  PDF
Людмила Матвійчук
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТРОКІВ ЗДАЧІ АВАНСОВИХ КОШТІВ У КАСУ Анотація  PDF
Леся Кондрюк, Наталія Дуганець, Артур Зазуляк
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Андрій Сава, Микола Палюх, Ольга Завитій, Наталія Семенишена
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація  PDF
Василь Царук
 
1 - 25 з 64 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо