Пошук


 
Номер Назва
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ Анотація  PDF
Сергій Зеленко, Олеся Босакевич
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація  PDF
Олег Сокіл
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ЗНАЧННЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Тетяна Дідоренко, Ірина Белова
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БОНУСІВ В ОПЕРАЦІЯХ ПРОДАЖУ ЗІ ЗНИЖКАМИ Анотація  PDF
Арутюн Амалян
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ: ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗАЦІЇ Анотація  PDF
Іван Ватуля, Ангеліна Корніяченко
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
Олена Рудницька
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ВИТРАТИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Оксана Крочак
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ПЕРВИННА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Вікторія Новодворська, Вікторія Мандибура
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ Анотація  PDF
Андрій Сава, Микола Палюх
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ЩОДО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Анотація  PDF
Олег Михайловський, Андрій Ніколашин
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПИТАННЯ СКЛАДУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF
Василь Коритний
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТРОКІВ ЗДАЧІ АВАНСОВИХ КОШТІВ У КАСУ Анотація  PDF
Леся Кондрюк, Наталія Дуганець, Артур Зазуляк
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Анотація  PDF
Ірина Капля, Наталія Боршуляк
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ Анотація  PDF
Наталія Дуганець, Володимир Андрусик
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ГЕНЕЗИС ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ Анотація  PDF
Тетяна Слєсар, Віталія Вознюк
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Світлана Головацька, Анастасія Курак
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація  PDF
Рита Островерха
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ Анотація  PDF
Олеся Лемішовська
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО НП(С)БОДС Анотація  PDF
Олена Цятковська
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Дар'я Трачова
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація  PDF
Христина Кузьма
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація  PDF
Наталія Бучко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. НАУКОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Михайло Пушкар
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація  PDF
Василь Царук
 
1 - 25 з 67 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо